Kancelaria Adwokacka w Kartuzach istnieje od 1993 roku, jako kancelaria indywidualna. Specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i spadkowych. W ramach działalności kancelarii œświadczę pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych w obrębie specjalizacji i praktyki kancelarii.

Pomoc w sprawach karnych obejmuje:

  • obronę we wszystkich stadiach postępowania,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • udzielanie porad i opinii prawnych,
  • występowanie jako pełnomocnik lub obrońca w sprawach z oskarżenia publicznego i prywatnego,
  • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych we wszystkich stadiach postępowania karnego.

Usługi świadczone na rzecz Klientów indywidualnych obejmują ponadto całość zagadnień dotyczących:

  • spraw rodzinnych,
  • spraw spadkowych.

Oferuję również pomoc osobom przebywającym poza granicami Polski w uzyskaniu niezbędnych dokumentów w zakresie postępowania przedsądowego, w przedmiocie i problematyce spraw prowadzonych przez kancelarię.